Sheraton Miami Airport Hotel & Executive Meeting Center
3900 NW 21st Street · Miami · Florida 33142 · USA · Phone: (305) 871-3800